top of page

OM OSS

Jenny Söderstedt

 

Jenny är kursansvarig för alla TeckenOceanens teckenstöds/TAKK-kurser.

Från grundnivå till avancerad nivå.
Jenny är lingvist, har en fil.kand. i allmän språkvetenskap, och har även studerat teckenspråk för både hörande och döva i sammanlagt fyra år vid Stockholms universitet. LSS, svenska, barns teckenspråksutveckling, svenska för döva och etnologi är andra ämnen Jenny har studerat. Bortsett från högskolestudier har hon gått diverse kurser om personer med neuropsykiatriska diagnoser och med utvecklingsstörning.

Förutom försäljning har Jenny tidigare bl a arbetat på både ”vanliga”- och special-förskolor, med Korpusprojektet och annat på Stockholms universitet. Hon arbetar idag som samordnare på en teckenspråkig gruppbostad och ibland på en gruppbostad som använder stödtecken. Hon har de senaste fem åren även hållit kurser i TAKK och arbetat med studiematerial-produktion.
Jenny brinner för språk och interaktion, och speciellt för att alla människor ska ha möjligheter att göra sig förstådda och kommuicera, oavsett förutsättningar.

Lena Johansmide

 

 Lena är kursansvarig för alla TeckenOceanens teckenspråkskurser.

Från grundnivå till avancerad nivå.
Lena har arbetat som universitetsadjunkt på institutionen för lingvistik på Stockholms universitet i18 år, och gör det till viss del fortfarande. Bortsett från undervisning har Lena där  arbetat med utveckling av teckenspråksmaterial, lexikon, översättning, teckenspråkskorpus, konsultverksamhet t ex inom kvalitésäkring och rådgivning.

Lena har studerat lingvistik och teckenspråk, svenska som andra språk för döva och översättningsvetenskap vid Stockholms universitet.

Vidare har hon fotograferat och illustrerat personer ”in action” som t ex undervisar eller tecknar, för deras hemsidor och/eller andra användningsområden. Hon har också haft uppdrag som konsult till olika områden såsom tolkauktorisering på kammarkollegiet, översättning för Riksteatern, och andra aktörer. Och även arbetat med områden där det behövs dövkompetens dvs. kompetens i hur man skapar en god kommunikationsmiljö för alla inblandade partner.

Lena brinner för kommunikation mellan människor och för att på pedagogiskt bästa möjliga sätt försöka förmedla detta.

bottom of page